EKOČLANI PROGRAMSKEGA SVETA ŠOLE

Ekoprogramski svet usmerja vse dejavnosti Ekošole, določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje učencev, učiteljev, vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja šole in predstavnikov lokalne skupnosti. Ekoprogramski svet šole se sestane dvakrat letno, in sicer meseca oktobra in  maja.

Člani ekoprogramskega sveta šole so:

Ravnateljica:
Tatjana Vaupotič Zemljič

Koordinatorji:
OŠ LJUDSKI VRT PTUJ: Mateja Prša, Mateja Pešaković
PODRUŽNICA GRAJENA: Nada Sevšek

Učitelji:
Karmen Pulko
Darja Polner
Petra Zafošnik
Brigita Koštomaj
Jasmina Žel
Mihaela Kukovec
Romana Pukšič
Jelica Primožič
Tatjana Slanič
Vanja Majcen
Vlasta Vučinić

Učenci OŠ Ljudski vrt, podružnica Grajena:
Klara Tikvič
Anja Hedl
Blažka Brlek

Predstavniki staršev:
Sebastjan Jakolič

 

(Visited 19 times, 1 visits today)