Ekopravilnik

 1. Delovali bomo po sedmih korakih EKOŠOLE.
 2. Izpolnjevali bomo cilje okoljevarstvene listine.
 3. Pridobivali si bomo ekološko znanje in zavest, ter praktično delovali v okolju.
 4. Raziskovali in proučevali bomo razlage za okoljske probleme, ki so lahko ožjega ali širšega obsega ter iskali možne rešitve.
 5. Skrbeli bomo za red, disciplino, prijateljstvo, vedoželjnost in ustvarjalnost.
 6. Vljudno in kulturno se bomo obnašali.
 7. Skrbno bomo upoštevali pravila ločevanja odpadkov v ekološkem otoku pri šoli in v učilnicah.
 8. Zmanjšali bomo količino odpadkov v šolskih prostorih.
 9. Kupovali bomo izdelke iz okolju prijaznih materialov.
 10. Aktivno bomo sodelovali pri učnih urah z okoljsko problematiko.
 11. Skrbeli bomo za zdravo prehrano in razvijali kulturen odnos do hrane pri malici in kosilu.
 12. Skrbeli bomo za urejenost učilnic, hodnikov in okolice šole.
 13. Varčevali bomo z vodo in elektriko.
 14. S svojim vzgledom bomo vzgajali druge.
 15. Vplivali bomo na starše, da bodo ločevali odpadke in kupovali izdelke iz okolju prijaznih materialov.
 16. Razvijali bomo prijazen in spoštljiv odnos do živali.
 17. Povezovali se bomo s starši, delovnimi organizacijami in širšo družbeno skupnostjo.
 18. Urejali bomo ekokotiček.
 19. Sodelovali bomo pri raziskavah in projektnih nalogah z okoljsko tematiko.
(Visited 40 times, 1 visits today)