Ekoprogram

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali s projekti:
1. Hrana ni za tjavendan (Vodja: Nada Sevšek)
Cilj: zmanjšati količino zavržene hrane.
2. Eko-paket (Vodja: Mihaela Kukovec)
Cilj: Zbiranje KEMS, izdelava izdelkov iz KEMS, seznaniti učence s postopkom recikliranja KEMS.
3. Mladi v svetu energije (Vodja: Nada Sevšek)
Cilj: Učence navajati na varčevanje z energijo, sodelovati na natečaju Mladi VSE.
4. Šolska vrtilnica (Vodja: Romana Pukšič)
Cilj: Skrbeti za urejenost šolskega vrta in učence seznanjati s postopki pridelave zelenjave in zelišč (od setve do žetve).
5. Ekokviz (Vodja: Brigita Koštomaj)
Cilj: Sestaviti ekipe po tri učence in jih pripraviti na ekokviz ter se potegovati za čim boljšo uvrstitev.
6. Likovni natečaji (Vodja: Nada Sevšek)
Cilj: Pri učencih krepiti ustvarjalnost in domišljijo ter širiti splošno razgledanost.
Vključili se bomo v dva nova projekta:
1. Odpadkom dajemo novo življenje (Vodja: Vanja Majcen)
Cilj: Učenci se seznanijo (tudi na praktične načine) z recikliranjem.
2. Ekobranje (Vodja: Tatjana Slanič)
Cilj: Učence navajati na branje, poslušanje, podajanje prebranega in jim tako krepiti veščine branja in ustnega izražanja.
Še naprej bomo izvajali različne zbiralne akcije:
• Zbiranje igrač za CSD Ptuj (Nada Sevšek)
• Zbiranje živil za sošolce (Vlasta Vučinić)
• Zbiranje hrane in potrebščin za živali (Jelica Primožič)
• Zbiranje kartuš in tonerjev (Nada Sevšek)
• Zbiranje praznih baterij in mobitelov (Roman Lazar)
• Zbiranje starega papirja (Tatjana Slanič)
• Zbiranje plastičnih zamaškov ( Darinka Kmetič)

Še naprej bomo preverjali ločevanje odpadkov po učilnicah, varčevali z vodo in energijo ter skrbeli za čisto okolico.

 

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)